Soukromá
základní umělecká škola
D-MUSIC Kroměříž
Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek je otevřen všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné umění. Směřuje k rozvíjení osobnosti dítěte, učí děti hledat co říci o světě, ve kterém žijí a nabízí jim možnosti, jak se vyjádřit. Rozvíjí estetické cítění, smyslové vnímání, rozumové i citové hodnocení okolního světa. Vede ke komunikaci, k toleranci a pochopení názorů druhých.