Soukromá
základní umělecká škola
D-MUSIC Kroměříž
Hudební obor

Hudební obor

Hudební obor zaujímá v naší škole největší část všech provozovaných aktivit a je rozdělen do 19-ti níže uvedených hudebních zaměření. Žák přihlášený do hudebního oboru je povinen navštěvovat jednou týdně výuku hry na hudební nástroj (45min) a hudební nauku (45min). Hudební nauka je pro všechny povinná prvních 5 let studia. Od 4. ročníku žákům přibývá povinně volitelná kolektivní výuka. Na výběr mají z předmětů: čtyřruční hra, komorní hra, orchestrální hra, sborový zpěv apod. Žáci se každý školní rok účastní besídek a koncertů pořádaných naší školou, kde využívají svých nově nabytých znalostí a prezentují je svým rodičům a známým.

 

Studijní zaměření:

  • Klavír
  • El. klávesové nástroje
  • Housle
  • Zobcová flétna
  • Příčná flétna
  • Klarinet
  • Saxofon
  • Trubka
  • Lesní roh
  • Tenor
  • Baryton
  • Pozoun
  • Tuba
  • Klasická kytara
  • Elektrická kytara
  • Basová kytara
  • Bicí
  • Pěvecká hlasová výchova
  • Populární a muzikálový zpěv 
  • Akordeon