Soukromá
základní umělecká škola
D-MUSIC Kroměříž
VÁNOČNÍ KONCERTY

VÁNOČNÍ KONCERTY

18. 11. 2016
Přehled Vánočních koncertů

Ve středu 25. 5. 2016 se uskutečnil mini-festival Základních uměleckých škol věnovaný kroměřížským seniorům. Akce se uskutečnila přímo ve třech domovech pro seniory. Účelem této akce bylo zpříjemnit všem seniorům chvíle strávené v těchto zařízeních a zároveň podpořit u mladých umělců úctu ke stáří.

Soukromá ZUŠ D-MUSIC jako pořadatel celé akce zajistila své vystoupení v Domově pro seniory na Erbenově nábřeží. V pořadu vystoupil pěvecký sbor Myšky pod vedením sbormistra Miroslava Uhlíře, za klavírního doprovodu pí. uč. Moniky Skopalové. Dále se představil žesťový kvintet pod vedením Bc. Iva Novotného a program zakončili žáci pěvecké a klavírní třídy Mgr. Lenky Doubravové.

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ab consequuntur culpa doloribus fugiat inventore natus ut.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ab consequuntur culpa doloribus fugiat inventore natus ut.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ab consequuntur culpa doloribus fugiat inventore natus ut.

Žáci a učitelé ZUŠ Hulín zpříjemnili odpolední chvíle seniorům v Domově ve Vážanech. V hudebním pořadu se představil dechový orchestr Morava pod vedením p. uč. Petra Voříška a dixieland ZUŠ Hulín pod vedením p. uč. Petra Poláka. Tento hudební styl měl od začátku velký úspěch a senioři si ho viditelně užívali.

Žáci a učitelé ZUŠ Kroměříž vystoupili v Domově pro seniory na Riegrově náměstí. V hodinovém pořadu se představili mladí flétnisté ze třídy pí. uč. Dagmar Krpcové. Celý mini-festival se za morální a finanční podpory města Kroměříž vydařil. My, jako umělecké školy si uvědomujeme, že je třeba pro společnost pracovat i jako služba, a tak všem těm, kteří se nemohou zúčastnit veřejných kulturních akcí vnést trochu toho umění do jejich srdíček. Chtěl bych touto cestou poděkovat základním uměleckým školám za účast a všem pedagogům přeji mnoho úspěchů v jejich práci.

Za SZUŠ D-MUSIC Bc. Herbert Novotný, ředitel školy