Soukromá
základní umělecká škola
D-MUSIC Kroměříž
ŠKOLNÉ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ŠKOLNÉ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

21. 05. 2021
Byla stanovena výše školného, kurzovného a dalších poplatků na školní rok 2021/2022.