Soukromá
základní umělecká škola
D-MUSIC Kroměříž
Rozvolňování

Rozvolňování

23. 11. 2020
Vážení rodiče, na základě Opatření PES pro oblast školství došlo k přechodu ze stupně 5 na stupeň 4 a tím k umožnění přítomnosti žáků v individuální výuce „jeden na jednoho“.

Provoz základních uměleckých škol od středy 25. listopadu 2020:

Je umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák) u kolektivních předmětů. Konzultace budou povoleny pouze žákům, kteří se připravují na přijímací zkoušky na umělecké školy. O konzultace požádejte prostřednictvím svého vyučujícího.

V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Vstupní dveře do školy budou uzamčeny a do budovy bude žák nebo třetí osoba vpuštěna přes interkom (domovní telefon - hlavní budova), případně po zavolání na mobilní telefon učitele.

 

V budově SZUŠ D-MUSIC a na pobočkách:

- žáci navštíví výuku pouze pokud netrpí respiračními obtížemi, teplotami a podobně

- žáci se nesmí zdržovat v prostorách školy mimo výuku

- žáci využijí při vstupu do školy desinfekce poskytnuté školou

- na pobočkách nacházejících se v jiných školách nebo zařízeních je žák naší školy povinen  

  dodržovat pravidla stanovená nejen naší školou, ale i hostitelskou školou či zařízením

 

 

Obecně platí, že učitel, který je v karanténě, realizuje výuku distančním způsobem.

 

V případě dalšího rozvolňování vás bude o podmínkách informovat vyučující. Tyto informace budou také vyvěšeny na webových stránkách školy.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

 

 V Kroměříži 23. 11. 2020 

 

Miroslav Uhlíř, ředitel Ondřej Macháček, jednatel

Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o.

 

1. Usnesení vlády

2. Usnesení vlády

Příloha