Soukromá
základní umělecká škola
D-MUSIC Kroměříž
poděkování za benefiční koncert pro slané děti

poděkování za benefiční koncert pro slané děti

24. 11. 2023
Na benefičním koncertu pro slané děti 21. listopadu 2023 se nám podařilo vybrat 10 000 Kč.
Dobrý den, všichni zúčastnění.

Dovolte mi vyjádřit naše upřímné poděkování za váš finanční dar. Vaše štědrost a podpora jsou pro nás nesmírně cenné. 

Díky vaší finanční podpoře budeme moci pokračovat v naší misi pomoci nemocným cystickou fibrózou a jejich rodinám. Vaše peněžní prostředky umožní financovat naše projekty, vzdělávací aktivity a poskytovat psychosociální podporu pacientům. 

Je důležité si uvědomit, že vaše dobročinnost má skutečný dopad na životy lidí trpících touto vážnou nemocí. Vaše gesto vytváří naději a změnu, a my si toho velmi vážíme. 

Jako potvrzení o vašem daru pro daňové účely najdete v přiloženém souboru oficiální dokument, který můžete použít při plnění daňového přiznání. Je také přiložena Darovací smlouva, poprosím Vás o zaslání podepsané kopie zpět na můj email.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy ohledně toho, jak bude váš dar použit, nebo pokud byste chtěli získat další informace o našich aktivitách, rádi vám poskytneme veškeré potřebné informace. 

Děkujeme vám znovu za vaši velkorysost a důvěru. Vaše podpora je pro nás nepostradatelná a má dlouhodobý vliv na životy těch, kterým pomáháme. 

S pozdravem, 

 Ing. Ivana Šohajová