Soukromá
základní umělecká škola
D-MUSIC Kroměříž
2. ročník mini-festival pro kroměřížské seniory

2. ročník mini-festival pro kroměřížské seniory

12. 05. 2017
Ve středu 10. 5. 2017 se uskutečnil mini-festival Základních uměleckých škol věnovaný kroměřížským seniorům.

Ve středu 10. 5. 2017 se uskutečnil mini-festival Základních uměleckých škol věnovaný kroměřížským seniorům. Akce se uskutečnila přímo ve třech domovech pro seniory. Účelem této akce bylo zpříjemnit všem seniorům chvíle strávené v těchto zařízeních a zároveň podpořit u mladých umělců úctu ke stáří.

Soukromá ZUŠ D-MUSIC jako pořadatel celé akce zajistila své vystoupení v Domově pro seniory na Erbenově nábřeží. V  pořadu vystoupili žáci hudebního oboru a žesťový kvintet pod vedením Bc. Iva Novotného.

Žáci a učitelé ZUŠ Hulín zpříjemnili odpolední chvíle seniorům v Domově ve Vážanech. V hudebním pořadu se představil dechový orchestr Morava pod vedením p. uč. Petra Voříška. Tento hudební styl měl od začátku velký úspěch a senioři si ho viditelně užívali.

Žáci a učitelé ZUŠ Kroměříž vystoupili v Domově pro seniory na Riegrově náměstí. V hodinovém pořadu se představili mladí flétnisté ze třídy pí uč. Dagmar Krpcové.

 

Celý mini-festival se za morální a finanční podpory města Kroměříž vydařil. My, jako umělecké školy si uvědomujeme, že je třeba pro společnost pracovat i jako služba, a tak všem těm, kteří se nemohou zúčastnit veřejných kulturních akcí vnést trochu toho umění do jejich srdíček.

Chtěl bych touto cestou poděkovat základním uměleckým školám za účast a všem pedagogům přeji mnoho úspěchů v jejich práci.

Za SZUŠ D-MUSIC Bc. Herbert Novotný, ředitel školy