Soukromá
základní umělecká škola
D-MUSIC Kroměříž
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ HUDEBNÍ TÁBOR

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ HUDEBNÍ TÁBOR

09. 02. 2017
!!! KAPACITA TÁBORA JE JIŽ ZCELA NAPLNĚNA !!! 28. 08. 2017 – 01. 09. 2017 v době od 7.00 – 16.00 hodin Cena za turnus: 1400,- Kč

Termín: 28. 08. 2017 – 01. 09. 2017 v době od 7.00 – 16.00 hodin

 Místo: SZUŠ D-MUSIC, Velehradská 625, 767 01 Kroměříž

 Příměstský tábor je určen pro děti od 6 do 11 let

 

Cena za turnus: 1400,- Kč
cena zahrnuje účast kvalifikovaných uměleckých pedagogů, oběd, pitný režim po celý den, odměny za soutěže, vstupné, materiály

  

Platební podmínky: Celou částku za tábor je nutné zaplatit při podání přihlášky.

Možnosti platby:

 1.  HOTOVĚ – v kanceláři školy (Velehradská 625, 767 01 Kroměříž) v den podání přihlášky
 2.  BAN. PŘEVODEM – nejpozději do 2 pracovních dnů po odevzdání přihlášky v kanceláři školy
                                číslo účtu: 1480676329/0800
                                variabilní symbol: rodné číslo dítěte (bez lomítka)
                                do poznámky: Jméno dítěte + „TÁBOR“

 

Režim dne:

 • 07.00 – 08.00 hod. příchod dětí
 • 08.00 – 08.20 hod. zahájení dne /seznámení s denním programem/
 • 08.20 – 11.15 hod. dopolední program
 • 11.15 – 12.00 hod. oběd
 • 12.00 – 13.30 hod. odpolední klid /pohádky, povídání, poslech/
 • 13.30 – 15.00 hod. odpolední program
 • 15.00 – 16.00 hod. vyzvednutí rodiči

 

Dopolední program je sestaven z aktivit, které nabízí naše škola. Táborníci si tedy pod vedením pedagogů vyzkouší (příp. i vyrobí) různé tradiční i netradiční hudební nástroje, společně nacvičí taneční choreografii a v neposlední řadě se budou věnovat také výtvarné tvorbě.

Odpolední program zahrnuje především tradiční táborové aktivity – sportovní hry, soutěže, návštěva Květné či Podzámecké zahrady a v případě výstavy vhodné pro děti také Muzea Kroměřížska

 

Co přibalit dítěti s sebou na tábor?

Pohodlné oblečení, pláštěnku, vhodnou domácí obuv, svačinku, případně vlastní hudební nástroj

 

Další informace a podmínky:

 V případě odhlášení dítěte dříve než 15. června 2017 (včetně) činí storno poplatek 0% z celkové ceny tábora.

V případě odhlášení dítěte déle než 14 dní před zahájením tábora činí STORNO poplatek 50 % z celkové ceny tábora.

V případě odhlášení dítěte méně než 14 před zahájením tábora vrací organizátor pouze náklady na stravné ve výši 400,- Kč.

V případě předčasného ukončení či přerušení účasti dítěte na příměstském táboře bez zavinění na straně organizátora nevzniká organizátorovi tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část. V případě onemocnění během pobytu na táboře, které vynutí předčasné ukončení či přerušení účasti, se však vrací pouze poměrná část nákladů na stravné.

V případě nízkého počtu přihlášených dětí se tábor nekoná.

 

Ke stažení:

 PřihláškaPropozice