Soukromá
základní umělecká škola
D-MUSIC Kroměříž
SLEVA NA ŠKOLNÉM

SLEVA NA ŠKOLNÉM

08. 04. 2020
Vážení rodiče, V souvislosti s aktuální situací v ČR a nařízením vlády o zákazu přítomnosti žáků ve školách podáváme tímto stanovisko ve věci povinnosti rodičů/žáků hradit školné.