Soukromá
základní umělecká škola
D-MUSIC Kroměříž
Upozornění

Upozornění

10. 10. 2020
Rozvolnění mimořádných opatření se netýká výuky zpěvu. Žáci mohou hodinu zpěvu navštěvovat, ale po domluvě s vyučujícím bude zvolena jiná náplň a forma vzděláváni. Zpěv je KHS Zlínského kraje stále zakázán.