Soukromá
základní umělecká škola
D-MUSIC Kroměříž
dotace

dotace

24. 11. 2022
Naše škola obdržela finanční podporu z Operačního programu Jana Ámose Komenského. Tato podpora bude využita na tandemovou výuku (dva vyučující v hodině - vybrané orchestry, sbory) a komunitní setkávání.