Soukromá
základní umělecká škola
D-MUSIC Kroměříž
Rozvolnění mimořádných opatření

Rozvolnění mimořádných opatření

09. 10. 2020
Od pondělí 12.10.2020 dojde k rozvolnění mimořádných opatření.

Dopis žákům hudebního oboru

rozvolnění Mimořádného opatření od 12. října 2020

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s rozhodnutím ministerstva školství je opět umožněna výuka na základní umělecké škole a povolena přítomnost žáků ve škole. Toto povolení se však vztahuje pouze na přítomnost žáků v individuálních hodinách v poměru 1:1 - učitel, žák.Kolektivní výuka - hudební nauka, soubory atd. bude nadále probíhat distanční formou. Výuka žáků ve skupinkách bude probíhat po domluvě s vašim vyučujícím (25 minut jeden žák, 25 minut duhý žák; 1 týden jeden žák, 2 týden druhý žák). Vyjímku mají sourozenci, kteří jsou spolu v hodině.

 

V budově SZUŠ D-MUSIC a na pobočkách:

- žáci navštíví výuku pouze pokud netrpí respiračními obtížemi, teplotami a podobně

- žáci se nesmí zdržovat v prostorách školy mimo výuku

- žáci využijí při vstupu do školy desinfekce poskytnuté školou

- žáci musí ve společných prostorách školy nosit vlastní roušku či jiné zakrytí úst a nosu

- pokud se nezmění hygienické nařízení, během výuky nemusí mít roušku pouze žáci, kteří  

 navštěvují na ZŠ 1. stupeň, hrají na dechové nástroje a zpívají, pro všechny ostatní platí

 povinnost mít roušku i během výuky

- vyučující bude mít po celou dobu výuky roušku také, bude povoleno sundat pouze na  

 nezbytně nutnou dobu

- přítomnost rodičů (doprovodu) ve škole není dovolena, pouze v nejnutnějších případech

- na pobočkách nacházejících se v jiných školách nebo zařízeních je žák naší školy povinen  

 dodržovat pravidla stanovená nejen naší školou, ale i hostitelskou školou či zařízením

 

Obecně platí, že učitel, který je v karanténě, realizuje výuku distančním způsobem. Na základě rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy se prodlužují podzimní prázdniny na všech školách v ČR.

 

Vážení rodiče, velmi se vám omlouváme za komplikace, bohužel se musíme řídit nařízeními vlády, ministerstev a Krajské hygienické stanice.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

V Kroměříži 9. 10. 2020

 

 

 

 

 

 

                  Miroslav Uhlíř, ředitel školy                                         Ondřej Macháček, jednatel

Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o.        Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o.

 

 

 

Usnesení vlády ZDE