Soukromá
základní umělecká škola
D-MUSIC Kroměříž
Mimořádné opatření - povinná 14Denní karanténa

Mimořádné opatření - povinná 14Denní karanténa

06. 03. 2020
Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové mimořádné opatření, ...

, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie. Podle našich informací je v Itálii t. č. 16,5 tisíce Čechů.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.


Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

 Na základě tohoto nařízení nepřijmeme do výuky žáky, kteří přijíždějí z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 (Koronavirus). Prosíme proto rodiče, aby ponechali své děti doma po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů). Žáci budou z výuky omluveni z epidemiologických důvodů.