Soukromá
základní umělecká škola
D-MUSIC Kroměříž
3. ROČNÍK MINI-FESTIVAL PRO KROMĚŘÍŽSKÉ SENIORY

3. ROČNÍK MINI-FESTIVAL PRO KROMĚŘÍŽSKÉ SENIORY

10. 05. 2018
3. ROČNÍK MINI-FESTIVAL PRO KROMĚŘÍŽSKÉ SENIORY

Ve středu 9. 5. 2018 se opět uskutečnil mini-festival Základních uměleckých škol věnovaný kroměřížským seniorům. Akce se uskutečnila v Domově pro seniory na Erbenově nábřeží, ve Vážanech a na Riegrově náměstí. Účelem této akce bylo zpříjemnit všem seniorům chvíle strávené v těchto zařízeních a zároveň podpořit u mladých umělců úctu ke stáří.

Celý mini-festival se za morální a finanční podpory města Kroměříž vydařil. My, jako umělecké školy si uvědomujeme, že je třeba pro společnost pracovat i jako služba, a tak všem těm, kteří se nemohou zúčastnit veřejných kulturních akcí vnést trochu toho umění do jejich srdíček.

Chtěl bych touto cestou poděkovat základním uměleckým školám za účast a všem pedagogům přeji mnoho úspěchů v jejich práci.

Za SZUŠ D-MUSIC Bc. Herbert Novotný, ředitel školy