Soukromá
základní umělecká škola
D-MUSIC Kroměříž
Taneční kroužek

Taneční kroužek

Děti v tanenčním kroužku postupně poznávají základy taneční techniky, kde se snaží rozvíjet a zdokonalovat pohybové vyjádření od jednotlivých prvků, kroků, gest či pohybů těla. V těchto pohybových směrech zlepšují nejenom svůj kultivovaný taneční projev, ale i dispozice. Děti projdou průpravou baletní, gymnastickou a současného tance. Upřednostňovaným stylem tance na naší škole je moderní tanec (street dance, hip hop). Členové tanečního kroužkuse každoročně účastní několika vystoupení a soutěží s velmi dobrými výsledky.