Soukromá
základní umělecká škola
D-MUSIC Kroměříž
Hudební soubory

Hudební soubory

EveryBones

Kroměříž

žesťový soubor EveryBones vznikl v roce 2018 jako trombonový kvartet a postupně jsme se začali rozrůstat o další nástroje. Máme za sebou mnoho vystoupení na veřejnosti k různým příležitostem. Rozsvěcujeme stromečky na náměstích, hrajeme v domovech pro seniory, klášterech i kostelích, na kulturních i charitativních akcích. Troubíme spolu, troubíme všichni, troubíme vesele.... a jsme u toho šťastní :-)

 

 

Orchestr Two, Three, Four 

Chropyně

Dechový orchestr TWO, THREE, FOUR byl založen v roce 2009 na pobočce v Chropyni p. uč. Ivem Novotným. Orchestr má ve svém repertoáru zařazeny lidové písně, filmové a muzikálové melodie a v neposlední řadě i součastnou tvorbu. Orchestr se pravidelně účastní hudebních soustředění, kde se nacvičuje repertoár na adventní koncerty a dechové festivaly. Za dobu svého trvání si orchestrem prošlo na 70 muzikantů. V součastné době má orchestr 20 členů. Rádi přivítáme ve svých řadách další nové členy, aby tradice stále pokračovala.         

 

 

Pěvecký sbory Myšky a Pěvecký sbor Myšáci

Chropyně

Myšky jsou přípravným sborem pro sbor Myšáci, který je určen starším dětem. Přípravný sbor začal svou činnost v září roku 2011. Od roku 2013 se Myšky pravidelně zúčastňují Krajské přehlídky školních pěveckých sborů a Vánočních akordů, vystupují na jarních a vánočních koncertech. Má za sebou mnoho krásných koncertů a ocenění.

Pěvecký sbor Myšáci vznikl v září roku 2010 na pobočce v Chropyni. Od roku 2011 se sbor pravidelně účastní Krajské přehlídky školních pěveckých sborů. Velkým úspěchem je postup na celostátní přehlídku do Uničova v roce 2022. Každoročně vystupuje na adventních a jarních koncertech. Od letošního září se řady zpěváků konečně rozrostli a velké přání je, aby jim to v tomto počtu vydrželo co nejdéle a jejich řady se rozrůstaly. Má za sebou mnoho krásných koncertů a ocenění.

 

 

Pěvecký sbor moderního a muzikálového zpěvu

Kroměříž

Skupinový zpěv je soubor pro zpěváky a hudebníky všech skupin navštěvující SZUŠ D-MUSIC Kroměříž. Repertoár volíme podle chuti, nálady a dovedností zpěváků. Zpíváme populární, muzikálové, rockové, ale i lidové písně. V hodinách se věnujeme základům pěvecké techniky a experimentování s barvou hlasu. 

 

 

Orchestr příčných fléten

Kroměříž

Orchestr příčných fléten v Kroměříži zahájil svou činnost v roce 2019. Nápad založit toto velmi ojedinělé a netradiční seskupení vznikl o rok dříve v Praze na semináři se souborem Magistři paní Magdalény Bílkové-Tůmové, jenž byl určen pro pedagogy vyučující komorní hru příčných fléten. Hra v orchestru navazuje na hodiny individuální výuky příčné flétny, žáci tímto získávají praxi a zkušenosti v souborové hře. V našem orchestru se snažíme zapojit všechny žáky již od prvních krůčků, až po bývalé absolventy, dnes již vystudované muzikanty, kteří si s námi rádi přijdou zahrát. Zároveň také spolupracuje i s žáky a pedagogy jiných škol, úzce pak se ZUŠ Kroměříž. Žáci mají možnost si v praxi vyzkoušet i nové nástroje, například altovou a basovou příčnou flétnu. Repertoár orchestru je velmi pestrý. Hrajeme úpravy skladeb od klasického vážného repertoáru až po populární melodie, velmi často ve spolupráci napříč hudebními obory, se zpěvem sólovým i sborovým, klavírním či rytmickým doprovodem, recitací apod. V prosinci tradičně organizujeme Adventní koncert v nádherném prostředí kostela Sv. Jana Křtitele v Kroměříži, a v průběhu školního roku pořádáme benefiční koncerty a další různá vystoupení v rámci kulturního života školy a města. Orchestr příčných fléten vede v naší škole Mgr. Petra Hájková a Irena Kantor Salvadori.

 

Kytarový soubor

Kroměříž

Nedílnou součástí individuálního studia hry na kytaru je výuka komorní hry - kytarového souboru, který se také každoročně prezentuje na besídkách a koncertech SZUŠ D-MUSIC. Do kytarového souboru se zapojují žáci od čtvrtého ročníku prvního cyklu a navazují na doposud získané dovednosti v individuální výuce hry na kytaru a tyto dále rozvíjí. Repertoár komorního souboru se může zdát obtížnější. Žáci hrají mnohdy vícehlasé skladby a učí se poslouchat jeden druhého. Při společné hře se učí vnímat další nástroje, reagovat na svá či gesta pedagoga a tím upevňují své rytmické cítění. Hra v kytarovém souboru žáky vede k soustředěné a soustavné umělecké činnosti, buduje návyk dlouhodobé, systematické a vytrvalé práce, přináší praktické uplatnění získaných dovedností a zejména spontánní radost ze společné umělecké činnosti. Seznamování s různými styly a žánry přispívá k rychlejšímu hudebnímu vývoji žáků a tím obohacuje jejich umělecký rozhled.

 

iPadBand

Kroměříž

Jaké je to, když se na iPadech dělá vlastní muzika? Co to jsou ty virtuální nástroje? Můžu si pořídit vlastní nahrávku z koncertu? Jak se propojuje mix s klávesy na živé hraní?...... na všechny tyto otázky vám odpoví předmět, který se vyučuje od roku 2020. Jmenuje se EZHZT - Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba. Plně vybavená třída multimediálními technologiemi vás bude inspirovat nejen k vlastní tvorbě, ale i ke společné hře na virtuální nástroje.

 

 

Komorní soubor zobcových fléten “ZUBATÉ MAGVI”

Chropyně

Komorní soubor zobcových fléten v Chropyni pod vedením p.uč. Pavly Hepplerové prohlubuje sólově získané znalosti ve hře na zobcovou flétnu v ansámblové skupině. Nabízí uplatnění pro druhy zobcových fléten jako je sopraninová, sopránová, altová, tenorová a basová. Účastní se ho povinně žáci od 4. ročníku I. stupně výš, studující hru na zobcovou flétnu, ale můžou do něho být zařazeni i žáci mladší, pokud splňují požadavky na obsah výuky. Většinou hrají na každém hlase dva hráči stejného nástroje. Na repertoáru se během roku pravidelně objevují skladby z období renesance a baroka, lidové písně, tzv. moderní skladby současných autorů, ale i skladby populární. Soubor pravidelně vystupuje na školních besídkách a koncertech.